Thursday, October 16, 2014

発表の予定

現時点での発表の予定です。
 • 10月17日
  Yuichi, Shogo
 • 10月24日
  Misaki, Kaoru, Saeka
 • 11月7日
  Yusaku
 • 11月14日
  Kenji, Akihiro, Asuka, Yuka, Ryotaro, Ryo D
 • 11月21日
  Yohei, Masafumi, Ryo T, Yugo