Tuesday, October 2, 2012

Plans

10/3
 • Asami
10/10
 • Kana
 • Arisa
 • Gaku
10/17
 • Toshiki
 • Kaori
 • Sayo
10/24
 • Kankichi
 • Tetsuhiro
 • Naoto
11/7
 • Shinya
 • Ren
 • Marina
 • Ryosuke
 • Masaya
11/14
 • Yumiko
 • Ryuki